Ajuntament Llambilles

Ajuntament Llambilles

ajuntament llambilles

El municipi de Llambilles es troba situat al sud-est de la ciutat de Girona, al sector nord-occidental del massís de les Gavarres, comprenent els veïnats de Sant Cristòfol, d’Erols, de la Carretera, de l’Estació i del Pla de Bugantó.

El terme es troba drenat per la riera de Bugantó, que desguassa l’Onyar per la dreta, i la riera del Corb, afluent d’aquella.

Limita amb Quart al nord, Cruïlles-Monells-Sant Sadurní de l’Heura a l’est, Cassà de la Selva al sud per sota el puig de la Font de Sant Cristòfol i, seguint parcialment la riera de Bugantó, Campllong a l’oest i Fornells de la Selva al nord-oest.

https://www.llambilles.cat/